Gmina Kamienna Góra

Ciepłe mieszkanie- informacje. Aktualizacja 30.06.2024 r.

Gmina Kamienna Góra realizuje przedsięwzięcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Gmina Kamienna Góra przeprowadziła dotychczas trzy nabory w ramach tego działania. Kolejny nabór dla mieszkańców zostanie wkrótce ogłoszony o czym zostaną Państwo poinformowani na stronie Urzędu Gminy. Zachęcamy do śledzenia komunikatów. 

W ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Kamienna Góra :

  1. Złożono 5 wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych
  2. Zrealizowano 4 przedsięwzięcia przez Beneficjentów końcowych – zgodnie z umową Beneficjent na realizację inwestycji ma 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie z Gminą
  3. Wypłacono łączną kwotę dotacji w 19.978,59 zł beneficjentom końcowym – wypłata dla Beneficjenta końcowego nastąpi w momencie zakończenia inwestycji oraz rozliczenia Gminy z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dane liczbowe wymienione w pkt. 1,2,3 są stanem na dzień 30.06.2024r. i będą aktualizowane raz w miesiącu. 

Po wszelkie informacje dotyczące Programu „Ciepłe Mieszkanie” zapraszamy do punktu konsultacyjno – informacyjnego w Inkubatorze Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra, Czadrów 26, tel. 756139999.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności