Gmina Kamienna Góra

Ciepłe mieszkanie- informacje aktualizacja 31.01.2024 r.

Gmina Kamienna Góra realizuje przedsięwzięcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Gmina Kamienna Góra przeprowadziła dotychczas trzy nabory w ramach tego działania. Kolejny nabór dla mieszkańców zostanie wkrótce ogłoszony o czym zostaną Państwo poinformowani na stronie Urzędu Gminy. Zachęcamy do śledzenia komunikatów.

W ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Kamienna Góra :

  1. Złożono 5 wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych

  2. Zrealizowano 2 przedsięwzięcia przez Beneficjentów końcowych – zgodnie z umową Beneficjent na realizację inwestycji ma 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie z Gminą

  3. Brak wypłaconych dofinansowań Beneficjentom końcowym – wypłata dla Beneficjenta końcowego nastąpi w momencie zakończenia inwestycji oraz rozliczenia Gminy z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dane liczbowe wymienione w pkt. 1,2,3 są stanem na dzień 31.01.2024r. i będą aktualizowane raz w miesiącu.

Po wszelkie informacje dotyczące Programu „Ciepłe Mieszkanie” zapraszamy do punktu konsultacyjno – informacyjnego w Inkubatorze Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra, Czadrów 26, tel. 75 613 99 99.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności