Gmina Kamienna Góra

LIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Kamienna Góra, dnia 15.09.2023 r.

OS.0002.9.2023 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.)– zwołuję LIX Sesję Rady Gminy Kamienna Góra w dniu 27 września 2023 r. (środa) o godzinie 10:00 na sali widowiskowej w Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Pisarzowicach (Pisarzowice nr 72).

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie Sesji.

2.Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3.Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4.Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2023.

5.Podjęcie uchwał:

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/52/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2015 r., w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze oraz organizacji i trybu jej działania.

6.Sprawy różne.

Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

-Piotr Pawlik-

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności