Gmina Kamienna Góra

Sposoby zapobiegania upadkom przedmiotów i osób w gospodarstwach rolnych.

Każdego roku na świecie szacunkowo dochodzi do 37,3 mln upadków.  Wypadki w rolnictwie nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Najczęściej spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy.
Z analiz Kasy wynika, że ich liczba nadal spada co jest dobrym znakiem dla rozwijającego się rolnictwa. Wielu wypadkom można zapobiec, jeżeli zostaną podjęte odpowiednie czynności naprawcze w gospodarstwach i działania prewencyjne, które nie zawsze wiążą się z nakładem środków finansowych.

Kampania KRUS ,,Rola rolnika by upadku unikał”  ma wpłynąć na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. Służą temu m.in.: szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach, konkursy, a także stoiska informacyjne Kasy podczas konferencji i imprez dla rolników, odbywających się w całej Polsce.

O wszystkich planowanych wydarzeniach w ramach prowadzonej kampanii ,,Rola rolnika by upadku unikał” Kasa będzie informować na swojej stronie internetowej, jak również poprzez dostępny na odnowionej stronie internetowej www.gov.pl/krus  Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych.

Kasa ponadto serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu, prezentującego wzorcowe rozwiązania stosowane przez rolników w celu ograniczenia ryzyka wypadków z grupy „upadek osób”, a także zachęca ich do przeprowadzenia w swoim gospodarstwie rolnym oceny ryzyka wypadków z grupy „upadek osób” w oparciu o listę kontrolną.


Listy kontrolne - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Jak zapobiegać upadkom w rolnictwi

Obuwie ochronne

Ład i porządek.

 

WAŻNE!

Przyczyny upadków niezwiązane ze stanem zdrowia:

 • nieodpowiednie obuwie

 • nieodpowiednie wyposażenie gospodarstwa rolnego i domowego: śliskie podłogi, brak mat antypoślizgowych, nieprzymocowane do podłoża chodniki i dywany, wysokie stopnie, brak uchwytów i poręczy, niedostosowana wysokość mebli i innych urządzeń 

 • słabe oświetlenie

 • brak odpowiedniej rehabilitacyjnej aktywności fizycznej

Jakie są konsekwencje upadków

 • Złamania: ok. 5 proc. upadków kończy się złamaniem; najczęściej złamaniom ulega: szyjka kości udowej, kość promieniowa, żebra, kości nadgarstka, staw skokowy lub kolanowy

 • inne obrażenia ciała: ok. 10-20 proc. upadków kończy się ciężkim obrażeniem tkanek miękkich: poważne urazy mózgu (m.in. wstrząśnienie mózgu), krwiaki wewnątrzczaszkowe, stłuczenia, pęknięcia kości, skręcenia w obrębie stawu

 • zespół poupadkowy: spadek aktywności po doznanym upadku – strach i lęk przed kolejnym upadkiem i jego konsekwencjami. Następstwem tego jest ograniczenie aktywności życiowej, nieopuszczanie domu, prowadzi to do zmniejszenia sprawności fizycznej i tym samym do zwiększenia ryzyka upadku. Zespół poupadkowy dotyka 20-65 proc. osób, u których doszło do upadku. Zdarza się także, że występuje on u osób, które były świadkiem czyjegoś upadku lub obserwowały skutki upadku u kogoś innego

 • śmierć: następstwo nieszczęśliwego wypadku lub w wyniku powikłań po upadku (długotrwały powrót do zdrowia oraz unieruchomienie w łóżku może spowodować poważne powikłania, takie jak zakrzepica żył głębokich czy zapalenie płuc).

Warto poświęcić nieco wysiłku na zapewnienie sobie bezpiecznego otoczenia.

 • usuń z otoczenia wszelkie zbędne przedmioty

 • nie umieszczaj nowych przedmiotów na trasie stałego poruszania się (z przyzwyczajenia można nich zapomnieć i się o nie potknąć)

 • usuń chodniki lub inne podkłady, zwłaszcza te ozdobione frędzlami, mające tendencję
  do zwijania się, ślizgania

 • zlikwiduj śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu
  i posypywanie oblodzeń piaskiem, solą, trocinami

 • oprócz oświetlenia głównego, zadbaj o oświetlenie punktowe – pomocne w zacienionych miejscach oraz oświetlenie nocne

 • zlikwiduj progi między pomieszczeniami

 • naprawiaj i oznakuj jaskrawym kolorem lub taśmami stopnie, progi, przejścia

 • zamontuj barierki, pochwyty wzdłuż schodów, stromych zejść itp.

 • prawidłowo schodź z maszyn i urządzeń rolniczych, zawsze twarzą do maszyny, trzymając się przy tym uchwytów

 • noś odpowiednie buty z szerokim i głębokim noskiem zapewniającym wygodę dla palców stóp, dobieraj właściwy rozmiar obuwia, wybieraj odpowiednią podeszwę z bieżnikiem, niezaburzającą czucia oraz zapobiegającą poślizgnięciu, niski, szeroki obcas zapewniający jak najlepszy kontakt z podłożem. Dobrze jest nosić buty z zapiętekiem zapobiegającym wysunięciu się stopy z obuwia, posiadającego sznurowadła, sprzączki lub rzepy, odpowiednio dostosowujące mocowanie obuwia do stopy. Na ośnieżonych lub oblodzonych powierzchniach stosuj nakładki na obuwie tzw. raki antypoślizgowe

 • noś okulary z filtrami, aby poprawić kontrast widzenia i uniknąć oślepienia

 • korzystaj z nowoczesnych technologii w celu wezwania pomocy (np. telefon komórkowy,n urządzenia telemedyczne)

 • bez zbędnej zwłoki zgłaszaj wypadek przy pracy rolniczej. Powinien tego dokonać poszkodowany lub inna osoba niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia wypadkowego. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną, e-puapem, za pośrednictwem portalu e-krus.

 

 

                                                                                 Opracowanie:

GŁÓWNY SPECJALISTA

EWELINA CIERPIKOWSKA

 

Źródła:

 1. Rolniku, powiedz STOP upadkom - ulotka KRUS

 2. https://www.gov.pl/web/krus/prewencja

 3. Rolnictwo - Praca rolnika dobre praktyki

 4. Urazy i upadki osób starszych | Pacjent

  

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności