Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Kalendarz Wydarzeń

2024

Czerwiec

So
1
Nd
2
Pn
3
Wt
4
Śr
5
Cz
6
Pt
7
So
8
Nd
9
Pn
10
Wt
11
Śr
12
Cz
13
Pt
14
So
15
Nd
16
Pn
17
Wt
18
Śr
19
Cz
20
Pt
21
So
22
Nd
23
Pn
24
Wt
25
Śr
26
Cz
27
Pt
28
So
29
Nd
30
Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra - zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Pisarzowice.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

W dniu 5 czerwca 2024 r. o godz. 16.00 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Pisarzowicach (Pisarzowice 72) zwołuje się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Pisarzowice

Tematem zebrania będzie wybór nowego sołtysa oraz członków rady sołeckiej

Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.

Porządek zebrania

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego

 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania

 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Złożenie sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji.

 6. Dyskusja nad sprawozdaniem.

 7. Wybór Komisji Wyborczej.

 8. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków rady sołeckiej w sołectwie.

 10. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa oraz członków rady sołeckiej.

 11. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa.

 12. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą wyniku głosowania.

 13. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem członków rady sołeckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa.

 14. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą wyniku głosowania.

 15. Wolne wnioski i zapytania.

 

Dla ważności podjętych ustaleń wymagana jest w zebraniu wiejskim obecność 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu (tj. mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze). W przypadku obecności mniejszej liczby osób, ustala się II termin zebrania, które odbędzie się w tym samym dniu o godz. 16:15. Podjęte wówczas ustalenia będą ważne niezależnie od liczby obecnych osób.

Bardzo proszę o przybycie.

 

 

Wójt Gminy Kamienna Góra

(-)Patryk Straus

 

Ogłoszenie Wójta - zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Kochanów.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Kamienna Góra 

W dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kochanowie (Kochanów 97) zwołuje się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Kochanów.

Tematem zebrania będzie wybór nowego sołtysa oraz członków rady sołeckiej

Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Złożenie sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 7. Wybór Komisji Wyborczej.
 8. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków rady sołeckiej w sołectwie.
 10. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa oraz członków rady sołeckiej.
 11. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa.
 12. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą wyniku głosowania.
 13. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem członków rady sołeckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa.
 14. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą wyniku głosowania.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
   

Dla ważności podjętych ustaleń wymagana jest w zebraniu wiejskim obecność 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu (tj. mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze). W przypadku obecności mniejszej liczby osób, ustala się II termin zebrania, które odbędzie się w tym samym dniu o godz. 16:15. Podjęte wówczas ustalenia będą ważne niezależnie od liczby obecnych osób.

Bardzo proszę o przybycie. 

 

Wójt Gminy Kamienna Góra

 

/-/ Patryk Straus

Ogłoszenie Wójta - zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Leszczyniec.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Kamienna Góra 

W dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leszczyńcu (Leszczyniec 100) zwołuje się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Leszczyniec.

Tematem zebrania będzie wybór nowego sołtysa oraz członków rady sołeckiej

Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Złożenie sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 7. Wybór Komisji Wyborczej.
 8. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków rady sołeckiej w sołectwie.
 10. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa oraz członków rady sołeckiej.
 11. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa.
 12. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą wyniku głosowania.
 13. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem członków rady sołeckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa.
 14. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą wyniku głosowania.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

 

Dla ważności podjętych ustaleń wymagana jest w zebraniu wiejskim obecność 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu (tj. mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze). W przypadku obecności mniejszej liczby osób, ustala się II termin zebrania, które odbędzie się w tym samym dniu o godz. 16:15. Podjęte wówczas ustalenia będą ważne niezależnie od liczby obecnych osób.

Bardzo proszę o przybycie. 

 

Wójt Gminy Kamienna Góra

 

/-/ Patryk Straus

 

IV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00.

Kamienna Góra, dnia 18.06.2024 r.

OS.0002.7.2024

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.609) – zwołuję IV Sesję Rady Gminy Kamienna Góra w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 10:00 na sali Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Krzeszowie (Krzeszów, ul. Kalwaria 1).

 1. Porządek obrad obejmuje:

 2. Otwarcie Sesji.

 3. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 5. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra za rok 2023.

 6. Debata nad Raportem.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 8. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok- podjęcie uchwały w tym zakresie.

 9. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy- podjęcie uchwały w tym zakresie.

 10. Podjęcie uchwał:

  - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

  - projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamienna Góra,

  - projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Kamienna Góra,

  - projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP),

  - projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia oddziału Przedszkola Publicznego w Krzeszowie w innym lokalu położonym na terenie tej samej miejscowości, tj. w Szkole Podstawowej w Krzeszowie.

  - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXI/420/23 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Krzeszowie, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra.

 11. Sprawy różne.

Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl/

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Bartłomiej Łukasik

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.