Gmina Kamienna Góra
Powróć do: Odpady komunalne

Materiały informacyjne

EDUKACJA DZIECI I DOROSŁYCH

P.G.K „SANIKOM” w ramach umowy na odbiór odpadów komunalnych,dostarczać będzie mieszkańcom gminy ulotki informacyjne dot. zasad prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W placówka oświatowych na terenie Gminy zostaną przeprowadzonelekcję w formie warsztatów z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – na dwóch szczeblach tj. szkoły podstawowe klasy I-IV oraz szkoły podstawowe klasy V-VIII łącznie w 20 klasach.

 

AKCJE KONTROLNE

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez mieszkańców. W roku 2022 przeprowadzane będą kontrole prawidłowej segregacji opadów. Będzie ona polegała na sprawdzeniu prawidłowości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Kamienna Góra. Pracownicy P.G.K „SANIKOM” sprawdzać będą czy w pojemniku na odpady zmieszane nie znajdują się odpady surowcowe. W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów zostanie na pojemnik naklejona naklejka koloru żółtego z napisem „POPRAW SWOJĄ SEGREGACJĘ” przypadku ponownego stwierdzenia na tej samej nieruchomości brak segregacji zostanie naklejona naklejka koloru czerwonego z napisem „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”. Po naklejeniu czerwonej naklejki na właściciela nieruchomości zostanie nałożona w drodze decyzji opłata podwyższona tzn. trzykrotność wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy Kamienna Góra tj. 90,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA :

 

DO POJEMNIKA/WORKA NA:

Metale i tworzywa sztuczne

Należy wyrzucać:

Nie należy wyrzucać:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 

 

DO POJEMNIKA/WORKA NA:

Papier

Należy wyrzucać:

Nie należy wyrzucać:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

 

 

DO POJEMNIKA/WORKA NA:

Szkło

Należy wyrzucać:

Nie należy wyrzucać:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

 

 

DO POJEMNIKA/WORKA NA:

Odpady BIO

Należy wyrzucać:

Nie należy wyrzucać:

 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • resztki jedzenia

 

ODPADY ZMIESZANE,  POZOSTAŁOŚCI Z SEGREGACJI

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Należy wrzucać:

 • odpady kuchenne i spożywcze
 • artykuły higieniczne (patyczki do uszu itp.)
 • ścinki tapet i wykładzin podłogowych, guma
 • porcelana płytki ceramiczne
 • fusy po kawie i herbacie
 • potłuczone szyby
 • szczoteczki do zębów
 • negatywy fotograficzne, zdjęcia
 • segregatory, resztki świec
 • zimny popiół, niedopałek papierosów

 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), dla mieszkańców Gminy Kamienna Góra znajduje się w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej 49.

 

Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek – piątek : 09:00 - 17:00

sobota: 09:00 – 13:00

tel. 756455201,-192, -197

 

SEGREGOWANIE TO NIE WYRZUCANIE

Papier, szkło, tworzywa sztuczne to nie śmieci - to wartościowe surowce!

Mogą się jeszcze przydać…

 

recykling odpadów

 

Wszelkie informacje dotyczące zmian w systemie gospodarki odpadami dostępne są na stronie internetowej https://www.gminakamiennagora.pl, w urzędzie Gminy (Referat Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 303, tel. 756106290) oraz na ulotkach informacyjnych.

Segregacja odpadów

Pliki do pobrania:

ulotka edukacyjna.pdf
Format: pdf, 207.51 kB
Segregacja - gmina wiejska Kamienna Góra.pdf
Format: pdf, 1.62 MB