Gmina Kamienna Góra
Powróć do: O gminie

Położenie

Gmina Kamienna Góra znajduje się w południowej części województwa dolnośląskiego. Jej teren okala ze wszystkich stron miasto Kamienna Góra. Miasto Kamienna Góra nie wchodzi jednak w skład gminy, lecz stanowi odrębną jednostkę podziału terytorialnego gminę miejską. Gmina miejska i wiejska Kamienna Góra wchodzą wespół z gminami Lubawka i Marciszów w skład powiatu kamiennogórskiego.

Po stronie południowej, w odległości zaledwie kilku kilometrów znajduje się granica państwowa z sąsiednim krajem, Republiką Czeską (najbliższe przejście drogowe w Lubawce).

Przeważająca część gminy leży w Kotlinie Kamiennogórskiej, środkiem której płynie rzeka Bóbr, najdłuższy lewostronny dopływ Odry. Gminę otaczają mniejsze pasma Sudetów, w których znajdują się jej granice. Po stronie północnej Rudawy Janowickie, po stronie północno - wschodniej Góry Kamienne (pasmo Czarnego Lasu i Lesistej), od południowego wschodu Zawory. Na południowym zachodzie w granicach gminy leży północna część Gór Kruczych, granica południowo - zachodnia w Lasockim Grzbiecie, zaś zachodnia spoczywa na wschodniej granicy Karkonoszy. Najwyższy punkt w gminie to Skalnik (945 m n.p.m.), najniżej położone są łąki poniżej wsi Dębrznik (425 m n.p.m.).

Atrakcyjność Kamiennej Góry podnosi korzystne położenie przy drodze krajowej nr 371 oraz realizowanej właśnie drodze ekspresowej S-3. Przemysł lokalny oparty jest na wydobyciu i przerobie miejscowych surowców mineralnych, takich jak dolomity, gliny ceramiczne czy amfibolity. Działają zakłady o dużym potencjale gospodarczym, reprezentujące branże: chemiczną i samochodową. Ogółem na terenie gminy funkcjonuje ponad 500 podmiotów gospodarczych.

Obecność terenów interesujących pod względem krajobrazowym i klimatycznym jest bodźcem do dalszego rozwoju bazy turystycznej, ponadto skłania do działań proekologicznych, mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Stąd też realizacja przedsięwzięć wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujących: budowę sieci gazowej, modernizację lokalnych kotłowni, kontynuację budowy sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków itd.

 

Mapa gminy