Gmina Kamienna Góra

Program „Czyste Powietrze" - aktualizacja 30-09-2023.

I. Program „Czyste Powietrze"
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Skierowany jest on do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program dofinansowuje wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski oceniane są na bieżąco.

Wysokość dotacji dzieli się na trzy poziomy dofinasowania: podstawowy poziom dofinansowania, podwyższony poziom dofinansowania oraz najwyższy poziom dofinansowania i może wynosić maksymalnie:

I. Podstawowy poziom dofinansowania: 

Do 41.000 zł - bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Do 66.000 zł- z kompleksową termomodernizacją, z mikroinstalacją fotowoltaiczną

II. Podwyższony poziom dofinansowania:

Do 59.000 zł - bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Do 99.000 zł- z kompleksową termomodernizacją, z mikroinstalacją fotowoltaiczną

III. Najwyższy poziom dofinansowania:

Do 79.000 zł - bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Do 135.000 zł- z kompleksową termomodernizacją, z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Dodatkowo dla wszystkich poziomów dofinansowania poza wskazanymi limitami dotacja do 1200 zł na audyt energetyczny. 

Szczegółowe informacje odnośnie programu, w tym koszty kwalifikowane oraz wysokość maksymalnych dochodów w poszczególnych poziomach dofinansowania oraz wszelkie regulaminy znajdziecie Państwo na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/

II. Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

W Inkubatorze Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra, Czadrów 26, działa Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. W ramach punktu mieszkańcy Gminy Kamienna Góra mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku, złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu dotacji po wykonaniu inwestycji. 

Punkt czynny jest w godzinach pracy Inkubatora tj. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku. Zachęcamy do wcześniejszego umawiania spotkań telefonicznie pod numerem: 75 613 99 99.

III. Raporty
Raz na kwartał będziemy informować Państwa o zaawansowaniu programu na terenie naszej Gminy. 

Dane o programie na dzień: 30.09.2023r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

188

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

62

Kwota wypłaconych dotacji

1 049 615,18 zł

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności