Gmina Kamienna Góra

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra - zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Dębrznik.

W dniu 21 maja 2024 r. o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Dębrzniku (Dębrznik 34A) zwołuje się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Dębrznik.

Tematem zebrania będzie wybór nowego sołtysa oraz członków rady sołeckiej

Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.

 

Porządek zebrania

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego

 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania

 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Złożenie sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji.

 6. Dyskusja nad sprawozdaniem.

 7. Wybór Komisji Wyborczej.

 8. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków rady sołeckiej w sołectwie.

 10. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa oraz członków rady sołeckiej.

 11. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa.

 12. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą wyniku głosowania.

 13. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem członków rady sołeckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa.

 14. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą wyniku głosowania.

 15. Wolne wnioski i zapytania.

 

Dla ważności podjętych ustaleń wymagana jest w zebraniu wiejskim obecność 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu (tj. mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze). W przypadku obecności mniejszej liczby osób, ustala się II termin zebrania, które odbędzie się w tym samym dniu o godz. 16:15. Podjęte wówczas ustalenia będą ważne niezależnie od liczby obecnych osób.

Bardzo proszę o przybycie.

 

 

Wójt Gminy Kamienna Góra

(-)Patryk Straus

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności