Gmina Kamienna Góra

VIII Nabór do Programu "Obniżone Ceny Energii dla Sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026".

Szanowni Państwo, Zarząd Karkonoskiej Izby Gospodarczej zaprasza firmy, zarejestrowane (lub prowadzące działalność) na terenie jednego z wybranych 10 województw:
-pomorskiego
-kujawsko-pomorskiego
-dolnośląskiego,
-opolskiego,
-lubuskiego,
-wielkopolskiego,
-zachodniopomorskiego
-mazowieckiego
-śląskiego
-małopolskiego
do złożenia wniosku o przystąpienie do VIII naboru programu "Obniżone Ceny Energii dla Sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026".
Jako jednostka samorządu gospodarczego, po wielu rozmowach z Przedsiębiorcami, dotyczącymi dynamiczniej sytuacji na rynku energii oraz przeprowadzonych konsultacjach z podmiotami obrotu energią, wdrożyliśmy program wsparcia w ww zakresie. Mając na względzie, iż znaczną część Przedsiębiorców do końca 2023r., obejmuje zamrożona cena energii (785,00netto/1MWh), natomiast po tym terminie obowiązywać będą zaktualizowane stawki rynkowe, które już dzisiaj nierzadko przekraczają 2.100,00 netto/1MWh), objęcie programem wsparcia przedsiębiorców w zakresie energii elektrycznej pozwoli Przedsiębiorcom otrzymać zamrożoną cenę do końca 2026r lub możliwość zakupu energii w cenach hurtowych z niższą opłatą za bilansowanie.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletnego wniosku o przystąpienie do programu "Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026" w siedzibie izby, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kig.net.pl do 22.09.2023r. Istnieje możliwość wydłużenia tego terminu, jeśli nie zostanie wyczerpana pula środków w programie. Udział w programie jest nieodpłatny.
Szczegółowe informacje dotyczące programu zostaną przekazane drogą elektroniczną zainteresowanym podmiotom. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@kig.net.pl wraz z nazwą firmy oraz informacją o siedzibie firmy zainteresowanej programem wsparcia.
Karkonoska Izba Gospodarcza od 1991r. wspiera Przedsiębiorców Dolnego Śląska i nie tylko w rozwoju ich firm. Zachęcamy do zapoznania się z Naszymi działaniami: https://kig.net.pl/wsparcie-dla-firm

z poważaniem
Zespół Biura Karkonoskiej Izby Gospodarczej

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności