Gmina Kamienna Góra

LXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra- uroczyste podsumowanie i zakończenie VIII kadencji.

W dniu 27 marca 2024 r. w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Gminy Kamienna Góra w Krzeszowie odbyła się LXV sesja Rady Gminy Kamienna Góra, na której odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie VIII kadencji.

21 listopada 2018 roku radni złożyli ślubowanie i ukonstytuowali się, a następnie wspólnie przez ponad 5 lat podejmowali działania w niezmiennym, następującym, składzie:

Pawlik Piotr Paweł: Przewodniczący Rady Gminy, Komisja Finansowo-Gospodarcza.
Ogorzałek Kazimierz Bogdan: Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Komisja Społeczna.
Salata Michał Karol: Drugi Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Komisja Finansowo-Gospodarcza.
Respondek Piotr Włodzimierz: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Potoczak Anna Maria: Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji, Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej.
Bilman Andrzej Piotr: Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej.
Łukasik Bartłomiej: Przewodniczący Komisji Społecznej.
Wondołowski Stanisław Andrzej: Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Sondej Przemysław Emil: Zastępca Przewodniczącego, Komisja skarg, wniosków i petycji, Komisja Społeczna.
Serafinko Jolanta: Zastępca Przewodniczącego Komisji Społecznej.
Kubieniec Artur Grzegorz: Komisja skarg, wniosków i petycji, Komisja Społeczna.
Oblicki Radosław Piotr: Komisja Rewizyjna.
Szkaradek Piotr: Komisja Rewizyjna.
Stefański Janusz Paweł: Komisja Społeczna.
Łepski Jan Władysław: Komisja Finansowo-Gospodarcza.

Radni odbyli wspólnie 65 sesji oraz podjęli 466 uchwał. 

Patryk Straus Wójt Gminy Kamienna Góra przedstawił zebranym prezentację podsumowującą pracę i osiągnięcia samorządu mijającej kadencji w latach 2018-2024. Następnie na ręce każdego z radnych złożył symboliczne podziękowania w postaci grawertonu i wspólnej fotografii, jako wyraz uznania za pracę radnych, ich zaangażowanie oraz wkład w rozwój lokalnej społeczności.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim radnym za ich zaangażowanie i wkład w rozwój gminy Kamienna Góra.

 

Galeria zdjęć

20240327115837_IMG_7321 20240327115841_IMG_7322 20240327115905_IMG_7325 20240327115913_IMG_7326 20240327115930_IMG_7327 20240327120002_IMG_7329 20240327120047_IMG_7331 20240327120109_IMG_7334 20240327120122_IMG_7336 20240327120140_IMG_7339 20240327120158_IMG_7342 20240327120212_IMG_7343 20240327120231_IMG_7345 20240327120232_IMG_7346 20240327120236_IMG_7348 20240327120344_IMG_7353 20240327120710_IMG_7356 20240327120732_IMG_7357 20240327120737_IMG_7358 20240327120745_IMG_7359
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności