Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej.

Zjawisko wypadkowości w rolnictwie jest poważnym zagadnieniem społecznym, ponieważ wypadki zdarzają się w tej grupie osób częściej niż w innych grupach społecznych. Działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwach rolnych jest wpisana na stałe w zadania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Realizując proste środki zapobiegawcze, można uniknąć tych przykrych zdarzeń, m.in. poprzez:
    • utrzymanie porządku w obejściu gospodarstwa
    • podwórze gospodarstwa powinno być utwardzone i wyrównane, z odprowadzeniem wód opadowych, zimą posypane piaskiem, żwirem
    • korzystanie w prawidłowy sposób z drabin, dbanie o ich stan techniczny i odpowiednie ustawienie, a także o podłoże na którym je stawiamy
    • w przypadku schodów dbanie o odpowiedni stan, szerokość i przyczepność stopni, stosować poręcze, balustrady
    • w pomieszczeniach inwentarskich oznaczanie progów jaskrawym kolorem, zabezpieczanie kanałów ściekowych klapami lub kratami; stosowanie dobrego oświetlenia
    • zwracanie uwagi na przedmioty, które narażone są na możliwość upadku tj. bramy, elementy podwieszane itp. przez stosowanie profesjonalnych podpór i remontowanie uszkodzonych mocowań, zawiasów itp.
    • używanie wygodnego i bezpiecznego obuwia z protektorową podeszwą i usztywnionym stawem skokowym oraz zabezpieczeniem palców w postaci metalowego wzmocnienia.
Na terenie działania Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Kamiennej Górze w 2022 roku zgłoszono 6 wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym.
Przypominamy, iż wypadek należy zgłaszać bezzwłocznie od daty jego zaistnienia i że można tego dokonać bez konieczności wizyty w siedzibie Placówki Terenowej czy Oddziału Regionalnego.
Przed przystąpieniem do zgłoszenia wypadku prosimy o zapoznanie z zamieszczonymi niżej informacjami:

1. Jakie zdarzenie kwalifikujemy, jako wypadek przy pracy rolniczej:
W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
    1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
    2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
    3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
    4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.
 
2. Kiedy zgłosić wypadek?
Wypadek zgłaszamy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.
Pamiętaj:
późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności, mogą skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku.

3. Kto i jak może zgłosić wypadek?
Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP.

4.Gdzie zgłosić wypadek i jakie informacje należy podać?
Wypadek przy pracy należy zgłosić do Placówki Terenowej KRUS, w której poszkodowany jest ubezpieczony. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo pod linkiem:
https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/
Zakres informacji, które należy podać przy zgłoszeniu określono w formularzu Zgłoszenia wypadku.  Jeśli zdecydujecie się Państwo zgłosić wypadek pocztą prosimy o przesłanie wypełnionego druku.

Uwaga:
Prośba o podanie telefonu i e-mail do kontaktu z Państwem. Umożliwi to pracownikowi KRUS niezwłoczne ustalenie terminu oględzin i przesłuchania poszkodowanego i świadków wypadku.
Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną lub e-mail do Placówki Terenowej KRUS.

5.O czym trzeba pamiętać zgłaszając wypadek? 
Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:
    •  zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem,
    • udostępnić pracownikowi KRUS miejsce wypadku i przedmioty z nim związane,
    • wskazać świadków wypadku,
    • zgromadzić i dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,
    • udzielić pełnej informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS, upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

6. Jak będzie wyglądało dalsze procedowanie sprawy?
Na podstawie danych zawartych w formularzu Zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, skontaktuje się z Państwem pracownik KRUS, który będzie prowadzić postępowanie powypadkowe, mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności wypadku. W ramach prowadzonych działań, konieczne będzie m.in. dokonanie oględzin miejsca zdarzenia oraz przesłuchanie poszkodowanego i świadków zdarzenia, co wymagać będzie Państwa zgody na wejścia pracownika KRUS na teren gospodarstwa rolnego. Po zebraniu niezbędnych dowodów, pracownik KRUS przygotuje Protokół powypadkowy, który stanowić będzie podstawę do przyznania lub odmowy jednorazowego odszkodowania powypadkowego. Protokół powypadkowy zostanie przesłany do osoby poszkodowanej (wnioskodawcy) pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny.

 

 Opracowanie:
                                                    GŁÓWNY SPECJALISTA
                                                                                           EWELINA CIERPIKOWSKA

 Źródła:
    1. https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wyapdki-przy-pracy-rolniczej/zgloszenie-wypadku/

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.