Gmina Kamienna Góra

Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.

 

I. Podstawa prawna

  • art. 59 ust.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, wraz późn. zmianami, Uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Kamienna Góra oraz jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania ulg).
   oraz

   art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 446), w związku z art. 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 885), Uchwała nr XXVIII/175/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę XI/52/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Kamienna Góra oraz jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania ulg.

 

II. Wymagane dokumenty

Wniosek dłużnika z dokładnym określeniem swojej prośby.

 

III. Sposób załatwienia sprawy:

 • Informacja pisemna.

 

IV. Tryb odwoławczy:

 • nie przysługuje.

 

V. Opłaty

 • brak opłaty

 

VI. Termin załatwienia

  • w ciągu 1-go miesiąca.
  • w przypadku wywiadu środowiskowego - dwa miesiące.

 

VII. Sprawę prowadzi:

Referat Wodociągów i Kanalizacji

pokój nr 304

tel. 756106274