Gmina Kamienna Góra

Uzyskanie lokalu mieszkalnego.

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Dz.U. z 2016 roku poz 1610,
  • Uchwała nr XXV/151/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kamienna Góra.

II. Wymagane dokumenty

  • wniosek o przydział mieszkania,
  • zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy /brutto/ wnioskodawcy, oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

III. Sposób załatwienia sprawy:

 • informacja pisemna.

 

IV. Tryb odwoławczy:

 • nie przysługuje.

 

V. Opłaty

 • Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

 

VI. Termin załatwienia

  • Raz w roku sporządza się wykaz osób / rodzin spełniających przesłanki do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, w przypadku nie zakwalifikowania do przydziału lokalu, wnioskodawca otrzymuje pisemną odmowę z uzasadnieniem.
  • Wynajem lokalu mieszkalnego następuje według kolejności umieszczenia na wykazie i jest uzależniony od liczby pozyskanych wolnych lokali.
  • Termin odpowiedzi na podania zgodnie z KPA,

 

VII. Sprawę prowadzi:

Referat Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

II piętro pokój nr 306

tel. 756106282

VIII. Załączniki:

wniosek o przydział mieszkania

Pliki do pobrania:

Wniosek o przydział mieszkania
Format: pdf, 87.98 kB