Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Rozgraniczenie nieruchomości.

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji, gdy zachodzi spór graniczny.

. Podstawa prawna 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dziennik Ustaw z 2023 r., poz. 1752).
- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).

II. Wymagane dokumenty 

Wójt przeprowadza rozgraniczanie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • tytuł prawny do nieruchomości

 • pełnomocnictwo w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika

 • kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanych do rozgraniczenia

III. Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na które nie służy zażalenie.

 • przekazanie zlecenia geodecie upoważnionemu przez Wójta.

 • sporządzenie przez geodetę protokołu granicznego z czynności ustalenia przebiegu granic, oraz przekazanie z kompletem dokumentów Wójtowi do zatwierdzenia.

 • wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli ustalenie granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron, lub

 • wydanie decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, lub

 • wydanie decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia właściwemu sądowi (Wydział Cywilny), jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.

 • przesłanie z urzędu w terminie 30 dni ostatecznej decyzji ustalającej przebieg granic nieruchomości do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwych starostów, w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.

 • jednocześnie z wydaniem decyzji ustalenie w drodze postanowienia wysokości kosztów postępowania tj. kosztów pracy uprawnionego geodety, osób zobowiązanych do ich poniesienia oraz terminu i sposobu ich uiszczenia.

IV. Tryb odwoławczy: 

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

 2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej stronie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.

 3. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skutki ugody można podważyć tylko przed sądem powszechnym.

 4. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 5. Na postępowanie orzekające o obciążeniu kosztami postępowania przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

V. Opłaty

 • 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o rozgraniczeniu ), od opłaty tej zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, oraz decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu.

 • 17,00 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

VI. Termin załatwienia

Według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, uzależniony od geodety.

VII. Sprawę prowadzi:

inspektor Dawid Kusztal

II piętro pokój 303

tel.756106278

VIII. Informacje dodatkowe:

koszty wpisów do ksiąg wieczystych dokonanego rozgraniczenia oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów będących załącznikami do wniosku o dokonanie ww. wpisu w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze – Wydziale Ksiąg Wieczystych, ponosi wnioskodawca.

IX. Załączniki:

wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.