Gmina Kamienna Góra

Rozpoczęcie działalności gospodarczej.

I. Podstawa prawna.

 •     Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

 •     Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorcówII. Wymagane dokumenty.

 •     Formularz CEIDG-1

 •     Załączniki do formularza CEIDG-1, tj. CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-POPR, CEIDG-SC, CEIDG-PN, CEIDG-ZS - w zależności od sytuacji wg instrukcji wypełniania formularza CEIDG-1.

 •     Do wglądu: dowód osobisty.III. Sposób załatwienia sprawy.

 •     Wprowadzenie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


IV. Tryb odwoławczy.

 •     Nie ma trybu odwoławczego.V. Opłaty.

 •     nie pobiera sięVI. Termin załatwienia.

 •     niezwłocznie - nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.


VII. Uwagi dodatkowe.

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej musi być datą złożenia wniosku bądź datą w przyszłości.

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

 •     w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.

 •     bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.

 •     pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.


VIII. Sprawę prowadzi.

Referat Ogranizacyjno-Społeczny

tel. 756106262

pokój nr 208

 
IX. Załączniki do pobrania

 •    Formularz CEIDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

 •    Załącznik CEIDG-MW - formularz dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,

 •     Załącznik CEIDG-RB – formularz dodatkowych rachunków bankowych,

 •     Załącznik CEIDG-RD – formularz dot. wykonywanej działalności gospodarczej (kody PKD),

 •     Załącznik CEIDG-POPR - formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek,

 •    Załącznik CEIDG-SC – formularz dodania spółek cywilnych,

 • Załącznik CEIDG-PN – formularz udzielonych pełnomocnictw,

 • Załącznik CEIDG-ZS – formularz dodania zarządcy sukcesyjnego,

 • Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG.

  Dodatkowe informacje można znaleźć w serwisie www.mikroporady.pl oraz na stronie www.biznes.gov.pl.

 

Pliki do pobrania:

 

Pliki do pobrania:

CEIDG-1-formularz.pdf
Format: pdf, 334.59 kB
CEIDG-MW - dodatkowe miejsce.pdf
Format: pdf, 294.72 kB
CEIDG-PN - pełnomocnictwa.pdf
Format: pdf, 290.24 kB
CEIDG-POPR - formularz korekt.pdf
Format: pdf, 129.24 kB
CEIDG-RB - rachunki bankowe.pdf
Format: pdf, 291.98 kB
CEIDG_ZS - zarząd sykcesyjny.pdf
Format: pdf, 36.62 kB
CEIDG-RD - kody PKD.pdf
Format: pdf, 303.83 kB
CEIDG-SC- spółki cywilne.pdf
Format: pdf, 293.42 kB
Instrukcja wypełniania CEIDG.pdf
Format: pdf, 442.15 kB