Gmina Kamienna Góra

Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

I. Podstawa prawna.

  •     Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

  •     Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 1


Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG i mogą je uzyskać jedynie przedsiębiorcy, których te dane dotyczą, lub osoby uprawnione.

 

Sprawę prowadzi:

Referat Ogranizacyjno-Społeczny

tel. 756106262

pokój nr 208