Gmina Kamienna Góra

Zaprzestanie działalności gospodarczej.

I. Podstawa prawna.

 •     Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

 •     Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 1II. Wymagane dokumenty.

 •     Formularz CEIDG-1

 •     Do wglądu: dowód osobisty.III. Sposób załatwienia sprawy.

 •     Wprowadzenie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


IV. Tryb odwoławczy.

 •     Nie ma trybu odwoławczego.V. Opłaty.

 •     nie pobiera sięVI. Termin załatwienia.

 •     niezwłocznie - nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.


VII. Uwagi dodatkowe.

 • Zaprzestanie działalności należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 • Data zaprzestania nie może być datą przyszłą (w przypadku działalności nierozpoczętej, data zaprzestania może być data przyszłą, lecz nie dalszą niż deklarowana data rozpoczęcia działalności oraz nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności).


Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

 •     w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.

 •     bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.

 •     pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

VIII. Sprawę prowadzi.

Referat Ogranizacyjno-Społeczny

tel. 756106262

pokój nr 208IX. Załączniki do pobrania

 •    Formularz CEIDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

 •    Załącznik CEIDG-MW - formularz dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,

 •     Załącznik CEIDG-RB – formularz dodatkowych rachunków bankowych,

 •     Załącznik CEIDG-RD – formularz dot. wykonywanej działalności gospodarczej (kody PKD),

 •     Załącznik CEIDG-POPR - formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek,

 •    Załącznik CEIDG-SC – formularz dodania spółek cywilnych,

 • Załącznik CEIDG-PN – formularz udzielonych pełnomocnictw,

 • Załącznik CEIDG-ZS – formularz dodania zarządcy sukcesyjnego,

 • Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG.

  Dodatkowe informacje można znaleźć w serwisie www.mikroporady.pl oraz na stronie www.biznes.gov.pl.

 

Pliki do pobrania:

 

Pliki do pobrania:

CEIDG-1-formularz.pdf
Format: pdf, 334.59 kB
CEIDG-MW - dodatkowe miejsce.pdf
Format: pdf, 294.72 kB
CEIDG-PN - pełnomocnictwa.pdf
Format: pdf, 290.24 kB
CEIDG-POPR - formularz korekt.pdf
Format: pdf, 129.24 kB
CEIDG-RB - rachunki bankowe.pdf
Format: pdf, 291.98 kB
CEIDG_ZS - zarząd sykcesyjny.pdf
Format: pdf, 36.62 kB
CEIDG-RD - kody PKD.pdf
Format: pdf, 303.83 kB
CEIDG-SC- spółki cywilne.pdf
Format: pdf, 293.42 kB
Instrukcja wypełniania CEIDG.pdf
Format: pdf, 442.15 kB