Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Ochrona środowiska

Ustanowienie pomnika przyrody

Ustanowienie pomnika przyrody

I. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 2300).

II. Wymagane dokumenty 

Zgłoszenie do gminy informacji o konieczności ustanowienia pomnika przyrody.

III. Sposób załatwienia sprawy

1. Zgłoszenia w sprawie konieczności ustanowienia lub zniesienia pomnika przyrody może dokonać każdy zainteresowany osobiście lub korespondencyjnie. Może to uczynić każdy mieszkaniec gminy, szkoła, stowarzyszenie. Zgłoszenie powinno zawierać niezbędne informacje umożliwiające identyfikację podmiotu ochrony – czy jest to głaz, drzewo, krzew czy inny obiekt, gatunek drzewa, obwód pnia na wysokości 130 cm, położenie obiektu (numer i obręb ewidencyjny nieruchomości), w przypadku terenów leśnych nazwę nadleśnictwa, leśnictwa, numer oddziału i pododdziału. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic sytuacyjny lub mapę terenu z zaznaczonym obiektem.

Zgłoszenie w pierwszej kolejności podlega weryfikacji przez pracowników Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra w zakresie spełniania kryteriów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 2300).

W przypadku pozytywnej weryfikacji oraz pozytywnej opinii dendrologicznej, a także po wyrażeniu zgody właściciela/zarządcy terenu (nieruchomości) powstaje projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Jest on uzgadniany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu (art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) prawo przygotowania, a następnie wnoszenia pod obrady projektów uchwał organu stanowiącego (inicjatywa uchwałodawcza) przysługuje organowi wykonawczemu gminy.

2. Z gotowym projektem uchwały wystąpić może grupa mieszkańców uprawnionych do wykonywania inicjatywy uchwałodawczej. Stosownie do art. 41a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Grupa ta musi liczyć:

1) w gminie do 5000 mieszkańców - co najmniej 100 osób;

2) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 200 osób;

3) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 300 osób.

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.

Rada gminy określa w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy (art. 41a ust. 3-5 ustawy o samorządzie gminnym).

Każdorazowo projekt uchwały przed jej podjęciem wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Uzgodnienia dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), z zastrzeżeniem, że brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, jest uważany za uzgodnienie projektu.

IV. Tryb odwoławczy 

Nie dotyczy

V. Termin załatwienia

do 2 miesięcy

VI. Sprawę prowadzi

inspektor ds. ochrony środowiska Wioleta Bakszas
II piętro pokój nr 305

tel. 756106011

VII. Informacje dodatkowe

1. Zanim przystąpisz do zgłoszenia drzewa o uznanie za pomnik przyrody upewnij się czy drzewo nie jest już objęte ochroną. Takie informacje można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra – pok. 303 II p. lub pod nr tel. 75 610 60 11.

2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy w następujących przypadkach:

- utrata wartości przyrodniczych;

- zniesienie jest konieczne dla realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.