Gmina Kamienna Góra
Powróć do: strona główna

Co, gdzie i jak załatwić?

Poradnik interesanta

 Tryb załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.2096 z późniejszymi zmianami).

Informacje o tym co, gdzie i jak załatwić znajdą Państwo w menu po lewej stronie, klikając na interesujący Państwa temat. W poszczególnych zakładkach znajdują się również niezbędne wnioski i formularze.

 Wnoszenie podań/wniosków

 Klienci Urzędu mogą składać wnioski i podania w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra pokój 201 - I piętro lub elektronicznie poprzez portal mieszkańca e-Obywatel.

Sekretariat Urzędu czynny jest w godzinach pracy urzędu, w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30.